Need Help?

Researcher Database

教員データベース

教員データベース - 検索結果

検索条件

学部・学科
経営学部 経営学科、経営学部 経営学科 (英語コミュニケーションコース)、経営学部 経営学科 (スポーツサイエンスコース)
43 件
氏名 カナ 職名 部署 研究分野
秋庭 太 アキバ フトシ 准教授 経営学部 経営学科 人文・社会 / 経営学
井手 健二 イデ ケンジ 教授 経営学部 経営学科 人文・社会 / 会計学
今村 潔 イマムラ キヨシ 教授 経営学部 経営学科 人文・社会 / 英文学、英語圏文学
岩田 浩 イワタ ヒロシ 教授 経営学部 経営学科 人文・社会 / 経営学
于 健 ウ ケン 准教授 経営学部 経営学科 人文・社会 / 経営学
梅澤 俊浩 ウメザワ トシヒロ 教授 経営学部 経営学科 人文・社会 / 会計学
遠藤 明子 エンドウ アキコ 教授 経営学部 経営学科 人文・社会 / 経営学, 人文・社会 / 商学
太田 侑樹 オオタ ユウキ 講師 経営学部 経営学科 人文・社会 / 経営学
梶脇 裕二 カジワキ ユウジ 教授 経営学部 経営学科 人文・社会 / 経営学
加藤 正浩 カトウ マサヒロ 教授 経営学部 経営学科 人文・社会 / 会計学